Osallistu majanrakennuskilpailuun

Majanrakennus
19 elo
2016

Majan rakentaminen on hauskaa puuhaa, joka samalla kehittää luovuutta ja monia hyödyllisiä taitoja Majan rakentaminen – iloa ja oppimista. Se ikioma maja on tietenkin jokaiselle kaikkein rakkain ja parhain. Majoja on monenlaisia, rakentajat ovat eri ikäisiä ja heidän taitonsa vaihtelevat – ei siis ole mahdollista eikä tarpeellistakaan sanoa, mikä tai kenen maja on absoluuttisesti hienoin tai paras. Tärkeintä on nauttia majan suunnittelusta, rakentamisesta ja siellä leikkimisestä!

Haluamme järjestää majanrakennuskilpailun ennen kaikkea kannustaaksemme lapsia ja nuoria tähän mainioon yhteiseen puuhailuun, toimimaan aktiivisesti ryhmänä ulkona luonnossa ja tekemään suunnitelmista totta oman tavoitteellisen projektin avulla.

Kilpailussa valitaan äänestyksellä kymmenen yleisön suosikkimajaa, joiden lisäksi tuomaristo voi halutessaan nostaa enintään viisi majaa finalistien joukkoon. Tuomarit valitsevat niiden joukosta kolme palkittavaa majaa, muut finalistit saavat kunniakirjan. Kaikki kilpailuun osallistuneet majanrakennusryhmät saavat kiitokseksi osallistumistodistuksen, jonka voi vaikka kehystää ja ripustaa oman majan seinälle.

Tavoitteena on, että lapset ja nuoret toimivat mahdollisimman omatoimisesti ryhmänä majan suunnittelussa ja rakentamisessa. Jokaisella kilpailuun osallistuvalla majaryhmällä on kuitenkin oltava valvova aikuinen, joka neuvoo ja auttaa tarpeen mukaan ja huolehtii, ettei työkalujen kanssa satu haavereita.

Kilpailun majat tulee rakentaa ulos luontoon, koska tavoitteena on edistää lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta sekä luonnon ja ympäristön tuntemusta. Samalla opitaan toisaalta hyödyntämään luonnon tarjoamia puitteita ja mahdollisuuksia ja toisaalta suojelemaan luontoa ja kohtelemaan sitä kunnioittavasti. Näihin asioihin opastamisessa ohjaavalla aikuisella on tärkeä vastuu.

Majanrakennuksen materiaaleina kilpailussa on saa käyttää ensisijaisesti luonnonmateriaaleja ja niiden apuna lisäksi tavanomaisia, luontoa pilaamattomia rakennusmateriaaleja kuten puuta, tiiliä, köysiä, verkkoja, kankaita jne. Majaa rakennettaessa on tärkeää huolehtia, ettei ympäristöön jää roskaa tai tarpeettomia rakennusmateriaaleja.

Valvovan aikuisen kanssa yhdessä on hyvä miettiä, miten majasta saadaan turvallinen. Tämä koskee erityisesti puuhun tai esimerkiksi korkealle kalliolle rakennettavia majoja. Huolehtikaa myös, ettei majan rakenteissa tai sisutuksessa ole teräviä esineitä, joihin joku voi satuttaa itsensä.

Kilpailu perustuu majasta otettaviin valokuviin ja kirjalliseen tarinaan majan suunnittelusta, rakentamisesta ja siitä, millaisiin leikkeihin ja tarkoituksiin sitä aiotaan käyttää/käytetään.

Tutustu majanrakennuskilpailun sääntöihin