Majan rakentaminen – iloa ja oppimista

5
19 elo
2016

Kuulostaa ehkä kliseeltä, mutta majan rakentaminen on suunnattoman hauskaa ja opettavaista puuhaa. Kaikesta päätellen viehtymys tähän mainioon touhuun on lapsilla ja varhaisnuorilla synnynnäistä, sillä sukupolvesta toiseen ikioman majan suunnittelu, toteuttaminen ja siellä leikkiminen jaksavat innostaa ja ilahduttaa heitä suunnattomasti.

Maja voi syntyä melkeinpä salavihkaa lasten omana, spontaanina projektina, jonka lopputulos sitten jossain vaiheessa paljastetaan vanhemmille ja/tai muille läheisille aikuisille. Tai sitten majaa aletaan suunnitella ja rakentaa lasten ja aikuisten yhteisvoimin. Pontimena hommalle toimii usein lasten toive omasta majasta, mutta joskus idea voi tulla vaikkapa isovanhemmilta. Tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien avulla leikkiville kaupunkilaislapsille ajatus puumajan rakentamisesta voi olla täysin uusi ja eksoottinen, jännä tuulahdus omien tai isovanhempien lapsuudesta.

Mitä kaikkea majan rakennus antaa ja opettaa?

Miten ikinä majanrakennusprojekti alkunsa saakaan, se on kiistatta riemastuttava, aktivoiva, inspiroiva ja opettavainen kokemus, niin lapsille kuin mukana oleville aikuisillekin. Yleisesti ottaen voisi sanoa, että mitä enemmän lapset saavat itse ideoida ja tehdä, sitä parempi. Aikuisella on kuitenkin tärkeä rooli erityisesti turvallisuuden varmistajana ja käytännön neuvojen antajana ja sekä esimerkiksi sen selvittämisessä, mihin majan saa rakentaa.

Listataanpa hiukan, mitä kaikkea majan suunnittelu ja rakentaminen antaa ja opettaa.

1. Suunnitteleminen ja valmistelu – haaveesta totta
Majan rakentaminen on loistava esimerkki projektista. Se aloitetaan suunnittelulla ja valmistelulla, joissa luova ideointi ja mielikuvitus toimivat työkaluina ja saavat tilaa kehittyä. Toisaalta lapset oppivat myös puntaroimaan, mikä on oikeasti toteutettavissa ja mikä ei, sekä keksimään tapoja, joilla käytännössä päästään haaveena oleviin tavoitteisiin. Suunnittelua seuraava valmistelu vaihe opettaa, että ennen haastavan hankkeen toteutusta on hankittava paikan päälle materiaaleja ja työkaluja.

2. Käden taitojen oppiminen ja itseluottamuksen kasvu
Kun päästään itse majan rakennusvaiheeseen, tarvitaan ja opitaan monenlaisia käden ja silmän yhteistyötä vaativia taitoja. Monille nykypäivän lapsille tämä saattaa olla uutta ja erilaista kuin tavallinen arki. Kaikki ei välttämättä heti onnistu, mutta yrityksen ja erehdyksen metodi harjaannuttaa kärsivällisyyteen ja pitkäjänteisyyteen. Kun konkreettisia tuloksia alkaa syntyä, mielihyvä on suuri ja lapsen itseluottamus kasvaa.

3. Yhteistyö ja yhdessä tekeminen
Maja rakennetaan useimmiten porukalla, joten yhteistyö on voimaa. Lapset oppivat työnjakoa, vastuun kantamista ja toisten auttamista. Samalla he kokevat käytännössä, että jokaisella on erilaisia vahvuuksia ja että jokainen voi oppia uusia taitoja. Yhdessä tekeminen ja onnistuminen moninkertaistavat riemun, joka liittyy majan valmistumisen eri vaiheisiin.

4. Turvallisuudesta huolehtiminen
Pikku haavereilta ei yleensä vältytä majan rakentamisessa kuten ei lasten leikeissä yleensäkään. Mutta tavoitteellisen projektin aikana lapset – usein aikuisen opastuksella – oppivat, mitä turvallisuudesta huolehtiminen käytännössä tarkoittaa.

5. Aktiivista tekemistä ja liikuntaa
Majan rakentaminen on ulkoilmapuuhailua parhaimmillaan. Samalla kun saadaan aikaa jotain uutta ja kivaa tulevia leikkejä varten, tulee rutkasti monipuolista liikuntaa. Loistavaa vastapainoa koulussa ja älylaitteiden äärellä istumiselle!

6. Luontoon ja materiaaleihin tutustuminen
Majaa rakentaessa tulee tutustuttua likeisesti sen ympäristöön kasveineen, eläimineen, maastoineen ja sääolosuhteineen. Tämä voi olla suuri elämys urbaaniin elämäntapaan tottuneille lapsille. Lisäksi tutuksi tulevat erilaiset luonnonmateriaalit oksista ja havuista puunrunkoihin sekä sammaleeseen ja kiviin asti. Niiden sijasta tai lisäksi mukana voi tietenkin olla rakennusmateriaaleja laudoista nauloihin, köysiin ja verkkoihin asti. Tärkeää on myös ymmärrys siitä, että luontoa on suojeltava ja kohdeltava hyvin.

Kun hartaudella suunniteltu ja toteutettu maja sitten valmistuu, se vastaa lapsen luontaisiin tarpeisiin ja antaa inspiraatiota monenlaisille aktiviteeteille. Maja on oma soppi, jonne lapsi voi halutessaan vetäytyä, pois aikuisten maailmasta. Se on myös paikka, jossa kavereiden kanssa keksitään mitä erilaisimpia leikkejä. Majaa voi pienimuotoisesti muunnella ja uudistaa monilla tavoilla. Maja ruokki lapsen mielikuvitusta loputtomiin ja jää mieleen yhtenä lapsuuden parhaista muistoista.

Onko lapsillasi ja sinulla suunnitteilla tai jo alullaan majanrakennusprojekti? Nyt voitte saada siihen lisää jännitystä ja iloa osallistumalla majanrakennuskilpailuun Osallistu majanrakennuskilpailuu. Tutustu myös sääntöihin Säännöt ja materiaalit